Tak się akurat stało, że miasteczko wesołe do miasta zajechało,

Niestety nie podejrzewało katastrofy i niestety żałobę zastało.