Ważne aby patrzeć w tym samym kierunku

Nie wiem od jak wielu tygodni, nie w tym rzecz by je zliczać lub wykreślać w kalendarzu, ale ja nigdy nie przestanę czekać.

Na co?

Na list.

Na telefon. 

Na spotkanie. 

Na kontakt. 

Na rozmowę. 

Na Ciebie Łucjo.

Na Ciebie Antku.