Wróble w piasku, gołębie w kałuży.

na Jasnych Błoniach w Szczecinie