Tytuł jest jednym znany. Zainicjował go … karmazyniello. Dziwne prawda?

Choć drzewa umierają – stojąc, to z biegiem czasu i ta postała równa się z ziemią.