Win 3.11 ma swoje wymagania.

Na przykład stare płyty obsługują pamięci EDORAM.