Takie oko wypatrzone. 

Miejsce: palenisko przy ogrodzie dendrologicznym w Glinnej