Kolejowo z marca. Szczecin Podjuchy.

K7__2295

Czyli krótki, niedzielny (chyba) wypad poza Pomorzany. indywidualne.