Pojęcia nie mam czy napisałem poprawnie tytuł, ale nie mniej jednak chciałem wszystkim odwiedzającym, bliższym i dalszym, krewnym i niekrewnym złożyć najserdeczniejsze życzenia…

… licząc, że nikogo nie pominąłem: wielu prezentów przytarganych przez Gwaiazdora!

Życzą: W. M. Ł. oraz A.