Taki mały ‘snikpik’, małego tripu na miasto w poszukiwaniu świateł o zmroku. To ujęcie z rekonesansu, przed wizytacją.

A tytuł zaczerpnięto stąd:

Chyba najlepszy kawałek z albumu, z którego pochodzi ten twór.