Metafizycznie, mistycznie, filozoficznie.

Zawsze patrzymy Ku Słońcu – by dostrzec to coś.