Zajmuje 4. miejsce w Polsce – pod względem powierzchni.

Widok z nieczynnego i zamkniętego elewatora zbożowego.