Czasami nawet trzy pompy. Mała powoli wraca, chyba. Ale czy na pewno, na jak długo?