… zaczęło się już wtedy i trwać będzie.

*

Tak jak mówiłem, niestety.