Z odległej młodości, kolonii, obozów, pamiętam pocztówki w takiej formie – wiele miejsc, elementów w jednej kartce. A że jak już wspominałem detali na Pogodnie co nie miara, tu ich nie brakuje. Na pocztówce z Pogodna.

Co ciekawe, taką kompozycję przygotował mi sam aparat. Wystarczyło podać mu 12 plików które miały się składać na … fotoindex.