Po sąsiedzku

Z Chajki-2 – dwie klatki / dwa ujęcia.