Leśna ławeczka - Gajosa i Żółkiewskiej jedynie brakuje

Ujęcie ze spaceru Doliną Siedmiu Stawów – Szczecin Osów