RDS krzyczy: “ZALOBA NARODOWA”

Flagi zawieszone w połowie masztów powiewają na wietrze.

Media nie mówią o niczym innym.

2. minutami ciszy uczcili tragiczną katastrofę nawet wizytujący szczeciński MotoShow w MTSie.

Ja odwiedziłem cmentarz centralny w Szczecinie:

[2] Cześć odwiedzających przyszła pod Krzyż Katyński

[3] Część także do swoich bliskich, którzy odeszli.

Linki:

Brazylia ogłosiła żałobę po polskiej tragedii