Oj tak!
Nie wszyscy jeszcze, ale…

Sigma pod światło.