Pewnego jesiennego mroźnego razu…

[1]

[2]

@ll by K-x + kit