No i wreszcie jest. Wrócił szef i przyniósł kalendarz.
Zajął on/ona, zaszczytne miejsce na naszych drzwiach.
Widzowie, podziwiacze i różni inni amatorzy, pojawili się błyskawicznie!